Over ons

Wij zijn Frans en Ellie Kools.

We wonen in het mooie Zundertse buitengebied, om precies te zijn in het dorpje Achtmaal.

Onze kinderen, Kevin en Kimberly zijn het huis uit en hebben ons 4 heerlijke kleinkinderen geschonken. Super trots zijn we op onze Giel, Lisa, Saar en Bo!

We zijn al sinds 1985 varkenshouder waarbij het welzijn van onze dieren centraal staat!
We zijn begonnen met 700 vleesvarkens en hebben later een uitbreiding gedaan tot 1500 vleesvarkens.

Op een andere locatie hadden we een zeugen bedrijf. Omdat de zeugenstallen op die plek niet meer aan de eisen voor het welzijn van onze dieren voldeden hebben we in
2001 een nieuwe zeugenstal bij onze vleesvarkensbedrijf gebouwd. Hierdoor hebben we alle dieren op 1 locatie wat ons veel tijd en arbeid bespaard. Ook zien wij dat de dieren gelukkiger zijn met deze manier van leven.

Ze hebben veel meer bewegingsruimte en vrijheid, zijn nieuwsgierig en vinden het heerlijk als je ze aait.

De Nederlandse varkenshouderij is één van de modernste ter wereld.
Wij combineren strenge eisen voor dierwelzijn, milieu en voedselveiligheid.
Om varkens een goed leven te garanderen, gelden in Nederland wettelijke voorschriften. Daarbovenop

gelden vrijwillige maar niet vrijblijvende normen. Die hebben varkenshouders, supermarkten, consumenten-, milieu- en andere maatschappelijke organisaties samen opgesteld.

Zo zijn wij in 2001 door de verplaatsing van het zeugenbedrijf naar deze locatie over geschakeld op groepshuisvesting. Dat wil zeggen dat onze zeugen die drachtig (zwanger) zijn

met zijn allen in een grote groep wonen en rond kunnen lopen. Onze Biggen, vleesvarkens en jonge fokzeugen hebben in hun hok speelvoorwerpen, ze zijn heel speels en nieuwsgierig en bijten in alles wat ze tegenkomen. Zonder afleiding bestaat de kans dat ze elkáár gaan bijten. Dat kan dan weer leiden tot kannibalisme.

In de hokken voor onze vleesvarkens zijn ook ‘speeltjes’ opgehangen zoals een ketting met een kunststof plankje wat rond kan draaien of een bal om mee te spelen. Opvallend is dat ze het allerliefst met de ketting spelen

Er wordt bijgehouden hoe vaak de varkens de ‘speeltjes’ besnuffelen en hoe lang ze de ‘speeltjes’ interessant vinden. Het aanbrengen van interessante ‘speeltjes’ in de hokken van varkens is een goede manier om het natuurlijke gedrag van varkens testimuleren.

Wij vinden het erg belangrijk dat onze dieren zich goed voelen en een goed leven hebben!!!

Scroll naar top